Vanliga frågor om gräsmattor

Här har du svaren på de vanligaste frågorna som ställs till mig. Mina svar och rekommendationer angående gräsmattor, bygger på egen och andras erfarenheter. Hittar du inte svar på din fråga så kan du gå in på min Facebook-sida och ställa din fråga där.

 

» Mossa – Hur blir jag av med mossan?

Om du har mossa i gräsmattan bör du använda ett bekämpningsmedel t.ex. Weibulls Stoppar mossa eller Tergents MOSS NIX. Det går också bra att använda vattenlösligt Järnsulfat FerroGent (1-2 dl. i 10 liter vatten på 50 kvm). Använd alltid en spridarramp till vattenkannan. Kombigödsel som Stroller Plus+ Mossa eller Weibulls Gräsgödsel Moss är också effektivt och en klar fördel är att du ger näring samtidigt. Du kan också använda ett gödselmedel, med hög järnhalt, som Florovit Gräsgödning 4 % järn eller Tergents Grönare Gräs. OBS undvik stenplattor när du använder något av ovanstående medel eller gödsel, eftersom de kan bli missfärgade av järnsulfatet. Efter en dag svartnar mossan och efter någon vecka är mossan död. Man behöver inte kratta bort den döda mossan eftersom den multnar av sig själv. Mossa på bl.a. stenplattor tar du bort med Tergents Tercol. Att du får mossa i din gräsmatta beror till 85 % på att den inte har fått tillräckligt med näring. Därför är regelbunden gödsling viktig. Följ därför mina skötselråd. Ett gott råd är att aldrig använda mossrivare eftersom du då riskerar mer mossa påföljande år.
 

 

» Ogräs/Klöver – Hur blir jag av med ogräset/klövern?

Eftersom Stroller PLUS T Kombi inte får säljas efter den 1 oktober 2017 och att det inte finns något nytt medel som tar bort ogräset utan att skada gräsmattan så gäller det att plocka bort ogräset för hand så fort det visar sig i gräsmattan. För att slippa ogräs och klöver i mattan så gäller det att få den tät, genom att dressa och stödså gräsmattan så inte ogräset får fäste. Tack vare att min gräsmatta är så tät har jag inte behövt använda ett bekämpningsmedel de senaste 45 åren. De få ogräs som kommer in plockar jag bort för hand (ca 5-10 st per säsong). Vitgröe är ett av det mest vanliga ogräsgräs på jorden och har en osedvanlig överlevnadsförmåga. Det är ettårigt och fröar av sig flera gånger under säsongen. Det räcker att man går över ett område med Vitgröe i, eller klipper med gräsklipparen så sprider man det vidare. Bra om man har uppsamlare på gräsklipparen. Problemet är att det ligger miljontals frö i marken som väntar på att gräsmattan ska bli lite glesare så de kan konkurrera och sprida sig. Så en tät och frisk matta ger mindre utrymme för Vitgröe! Vattna inte för mycket på en etablerad matta och med ”skvättvattning” så ökar bara Vitgröen. Bra med stödsådd och dress, eftersom vitgröet är ljusgroende och dressen gör att vitgröet som finns på marken inte gror. Själv får jag in vitgröe vissa år, men aldrig i stora mängder tack vare uppsamlaren och gräsmattans täthet.

 

 

» Svampar – Har fått in svampar i min gräsmatta. Vad gör jag?

Svampar uppkommer oftast om det är fuktigt och blött och när mattan lider av näringsbrist. Min erfarenhet är att man sällan eller aldrig får svamp i en välgödslad matta även om det är regnigt och fuktigt. Se till att Du följer mina gödselråd så har svampen svårt att etablera sig!

» Bruna fläckar – Har fått in bruna fläckar i min gräsmatta. Vad gör jag?

Kan bero på många orsaker. En av orsakerna kan vara att under hösten och vintern angrips gräsmattan av en mögel- eller svampsjukdom. Isbränna på våren är också vanligt. Oftast försvinner dessa fläckar av sig själv. Ett snabbt sätt att bli av med dem är att lägga på lite gräsmattedress och stödså. För att förebygga mögel- och svampsjukdomar så kan man under hösten och senhösten vattna ut järnsulfat, Weibulls Stoppar Mossa eller Tergents Mossnix. Isbrännan förebygger man genom att lägga på ett mörkt jordlager eller gräsmattedress. Bra också om du hackar i isen så gräset får luft.

» Häxringar – Har fått in häxringar i min gräsmatta. Vad gör jag?

Det finns numera ett medel, Biowet/Herbinass vätmedel, som enligt uppgift skall vara effektivt mot Häxringar. Finns att köpa på Lantmännen. Det vanligaste sättet är att byta jord där häxringarna är och att man gräver så djup som möjligt för att de inte skall komma tillbaka. Man sår sedan i nytt gräs. Tyvärr kan de ändå komma tillbaka om något år.

 

 

» Larver – som äter upp min gräsmatta. Hur får jag död på dessa?

Ett godkänt medel för bekämpning av pingborren och andra insektslarver som förstör gräsmattan är levande nematoder som äter upp larverna inifrån. Kräver noggrannhet vid användning. Finns råd och beskrivning för hur man skall lyckas. Bör vattnas ut när marktemperaturen är 13-15 plusgrader.

» Gödsling – Vilket gödsel skall jag använda och hur ofta?

Det finns hur mycket som helst på marknaden och det avgör hur ofta du skall gödsla din matta.Som du säkert läst så rekommenderar jag i första hand Weibulls Super Gramino, som jag anser, är marknadens bästa långtidsverkande specialgödsel för gräsmattor. Normalt räcker det att du gödslar 2-3 gånger per säsong med 3 kg per 100 kvm.Stroller Plus Gräsgödsel och Florvits Gräsgödning 4% järn, är ett fullgödsel för gräs som jag också kan rekommenderar. Använder du någon av dessa bör du gödsla 3-4 gånger per säsong med 3 kg per 100 kvm. Dessa gödsel ger en viss turboeffekt enligt erfarenhet, men med ett bra resultat.

 

 

Varför skall du använda Weibulls Super Gramino, ett långtidsverkande specialgödsel för gräsmattor?

Jag har använt Super Gramino sedan 1971 (42 år) och min gräsmatta har i 40 år ansetts som en av Sveriges vackraste gräsmatta av experter. Det unika är att den varit lika fin år efter år, trots att den vissa vårar har fått en del smällar av isbränna, svamp- och mögelsjukdomar, men har repat sig rekordfort för att i maj- juni återgått till att vara en ”green” igen. Eftersom Super Gramino är ett långtidsverkande specialgödsel för gräsmattor, så är det miljövänligt eftersom man inte behöver gödsla mer än 2-3 gånger per säsong mot 4-5 med ett vanligt fullgödsel. Problemet som jag ser det är att vanliga gödsel också har en kortvarig turboeffekt som ger en våldsam bladtillväxt och där rottillväxten inte hänger med. Gräset blir ömtåligt och tovigt. Långsam utsöndring av kväve ger en snyggare och tätare matta och den blir mer lättskött och kräver färre klippningar. Genom sin täthet har mattan i stort sett varit ogräsfri de senaste 40 åren. Eftersom Super Gramino består av microkorn så är den lätt att spridas framförallt om man använder en centrifugalspridare. Risken för brännskador är minimala och gödslet kan med fördel spridas när gräset är torrt. Viktigt att man på hösten gödslar med Florovit Höstgödsel, Hasselfors PK-gödsel eller Weibulls Höstgödsel.

 

» Gräsfrö – Vilket gräsfrö skall jag använda vid nysådd och stödsådd?

Min uppfattning och erfarenhet är att Weibulls Extra Green är utmärkt att så med i båda fallen. En utmärk fröblandning för de som använder Robotklippare. Vid skuggiga partier är Weibulls Skugga lämplig. Nackdelen med Extra Green är att det tar lite längre tid innan den har etablerat sig mot t. ex. Weibulls Villa Classic, men på sikt så får du en matta som i alla avseende är överlägsen de flesta sorterna och en stor fördel är att du inte behöver klippa så ofta.

 

» Dressing – Varför skall jag dressa gräsmattan?

 • Du förbättrar dränering och syreinnehåll i markytan.
 • Ger en jämnare yta och förbättrar klippresultatet.
 • Minskar risken för uttorkningsskador
 • Minskar filtbildning
 • Ökar skottbildningen och tillväxten
 • Minskar förekomst av speciellt ljusgroende ogräs
 • Får en snabbare etablering av gräset vid stödsådd

Dressen gör bäst nytta om den ligger nere på jordytan. Klipp därför gräset och räfsa noga bort allt löst (gräsklippet och den gamla ”gräsfilten” i botten). Sprid dressen och fördela den med en lövräfsa så att den sjunker ner mellan grässtråna. Nu kan du även stödså om det behövs. Det bästa är om du vertikalskär mattan före dressingen och stödsådden. Om det finns stora ojämnheter är det oftast bäst att dressa flera gånger och låta gräset växa till sig lite före nästa dressning.
Jag rekommenderar Rölunda, Hasselfors och Weibulls gräsmattedress Proffs. Lågprisdressen är inget som jag tycker man skall dressa med.

» Bevattning – Hur ofta och hur mycket skall jag vattna?

Olika bevattningsstrategier tillämpas för nyanläggning respektive etablerade grönytor. Nysådda ytor:
Det är viktigt att ytan hålls fuktig under det att den gror. Vattna lite men ofta. Etablerade gräsytor: Här är det viktigt att en stor mängd vatten tränger så djupt ner i jorden att hela rotsystemet nås. Följ regeln ”mycket men sällan” Jag brukar vattna 25-30 mm en gång i vecka vid torrperioder.

» Klippning – Hur ofta bör jag klippa, vilken klipphöjd och vilken maskin är bäst och billigast?

Regelbunden klippning ökar vitaliteten och skottillväxten hos gräset samt ger en tät och slitstark matta. Jag klipper min matta var fjärde dag. Lämplig klipphöjd för en rotorklippare är 30-40 mm och en cylinderklippare 15-25 mm enligt min mening och erfarenhet. Man får ju anpassa klipphöjden efter sin egen mattas utseende och jämnhet. Tänk på att inte klippa ner gräsets höjd mer än en tredjedel åt gången. Jag rekommenderar att klippa med en motorcylinderklippare med vält och uppsamlare. De klippare jag föredrar är Lawnmaster eller Lawnmaster Golf. Som ett billigare alternativ kan jag rekommendera Gardenas el-cylinderklippare. Gå till REDSKAP-GRÄSKLIPPARE!

Varför är en cylinderklippare bäst?

Jo, det skarpa klippet av en cylinder reducerar skadorna till ett minimum. Då en cylinderklippare skär mycket lågt tvingas gräset mot markytan. Därvid bildas en sund och tät matta som förhindrar ogrässpridning. De fransade grässpetsarna efter en rotorklippare erbjuder goda angreppspunkter för uttorkning och sjukangrepp. Grässtrån dör, gräsmattan blir brun, ogräset får fritt spelrum. Vilken rotorklippare man skall använda och vilken som är mest prisvärd har jag ingen uppfattning om. Det enda jag tycker är viktigt är att den har en uppsamlare.

Utvärdering av Robotklippare contra Cylinderklippare.

Många har frågat mig om jag får en lika fin gräsmatta när jag klipper med en Robotklippare contra min Lawnmaster cylinderklippare. Svaret är Nej! Efter tre säsonger med en robotklippare så kan jag jämföra resultatet. Jag får en jämnare, tätare och vackrare gräsmatta med cylindermaskinen än med robotklipparen. Är du beredd att klippa var 4:e eller 5:e dag men cylinderklippare så ska du inte tveka om vilken maskin du skall köpa. Om du däremot tycker gräsklippning är jobbigt så ska du investera i en robotklippare. Du kan då konstatera att klippresultatet också blir mycket bättre än med en vanlig rotorklippare. Visserligen får du inte samma ”green” som när du klipper med en cylinderklippare, men du har ju den fördelen att du slipper ”gräsklippningspressen”.

Min rekommendation är:
 1. Cylinderklippare Lawnmaster
 2. Stiga robotklippare
 3. Åkklippare
 4. Rotorklippare

Titta gärna på filmen om Lawnmaster under menyvalet Film.

» Uppsamlare – Skall jag använda uppsamlare eller inte?

Man läser ofta i tidningar om att gräset bör ligga kvar när man klippt, eftersom detta gödslar mattan, framförallt om man använt en Multiclippmaskin. Det är inte konstigt om man blir tveksam om vad som är rätt. Min uppfattning är att man skall använda uppsamlare till vilken maskin man än använder. Själv har jag klippt med olika motorcylinderklippare sedan 1967 och har alltid använt uppsamlare. Detta är, enligt min mening , en av orsakerna till min mattas kvalité år efter år. Sprider inte ev. ogräs som kommit in i mattan och man behöver inte vertikalskära flera gånger per år. En välgödslad och välvattnad matta producerar massor med gräs på en säsong. Om man ser mitt ”gräsberg” i oktober så kan ingen få mig att tro att de skulle vara nyttigt för gräsmattan om allt detta gräs skulle ligga kvar.

» Vertikalskärare – Hur ofta skall man vertikalskära och varför?

Räcker i de flesta fallen med en gång per säsong 1-2 cm djup, framförallt om man samlar upp gräset när man klipper mattan. Man kan också hoppa över vertikalskärningen något år om man är nöjd med gräsmattan.

Vertikalskärning ger följande effekter:

 • Gräsfilten rivs upp
 • Vatten och näring tränger lättare ner
 • Delning av plantorna
 • Skottillväxten stimuleras
 • Lämplig åtgärd före hjälp- och stödsådd.

Man bör har klippt mattan 3-4 gånger på våren (maj-juni) innan man vertikalskär den. 1–2 cm är lämpligt djup för knivarna.

Hur vertikalskär jag min gräsmatta?

 1. Jag börjar med att klippa den kort, 17-20 mm, med min cylinderklippare med uppsamlare.
 2. Jag vertikalskär sedan på 1 cm djup.
 3. Krattar sedan bort allt upprivet material.
 4. Klipper gräsmattan en gång till.
 5. Stödsår med Weibulls Extra Green.
 6. Lägger sedan på gräsmattedress som jag krattar ut med en lövräfsa.
 7. Bra om du har möjlighet att platta till dressen med en gallervält eller baksidan på en skyffel.
 8. Vattna med trädgårdsslangen, så gror gräsfröna fortare.

Se gärna filmen om vertikalskärning!

Ovanstående frågor är de som hittills dominerat. Hoppas du kan ha nytta av denna sammanställning.

Texten uppdaterades: 2014-08-29