Efter mer än 45 års erfarenhet av skötsel av gräsmatta har jag kommit fram till nedanstående. Du får anpassa tidpunkten lite efter var du bor i Sverige. De produkter jag rekommenderar är sådana som jag själv har mångårig erfarenhet av och som jag vet ger ett bra resultat!

 

 

 

» Mars-April

1. Om du har mossa i gräsmattan bör du använda ett bekämpningsmedel t.ex. Weibulls Stoppar mossa eller Tergents MOSS NIX. Det går också bra att använda näringstillskottet Järnsulfat FerroGent (1-2 dl. i 10 liter vatten på 50 kvm). Använd alltid en spridarramp till vattenkannan. Kombigödsel som Stroller PLUS Mossa eller Florovit Mossa är också effektivt och en klar fördel är att du ger näring samtidigt. Du kan också använda ett gödselmedel, med hög järnhalt, som Florovit Gräsgödning 4 % järn eller Tergents Grönare Gräs. OBS undvik stenplattor när du använder något av ovanstående medel eller gödsel, eftersom de kan bli missfärgade av järnsulfatet. Mossa på bl.a. stenplattor tar Du bort med Tergents Tercol. Att du får mossa i din gräsmatta beror till 85 % på att gräsmattan inte har fått tillräckligt med näring. Därför är regelbunden gödsling viktig. Följ därför mina skötselråd. Ett gott råd är att aldrig använda mossrivare eftersom du då riskerar mer mossa påföljande år. 2. I slutet av april eller början av maj sprid ut 3 kg Weibulls Super Gramino per 100 kvm, Bayer Stroller PLUS Gräsgödsel eller Florovit Gräsgödning. Var ytterst försiktig med vårkrattningen! Även om mattan ser grå och död ut, så är det förnuftigt att vänta tills den blivit ordentligt grön innan man sätter i krattan. Vårstäda gärna, men absolut ingen hårdkrattning.

 

 

 

» Maj

3 a. Om du inte har ogräs i din gräsmatta så kan du i slutet av maj vertikalskära, (1-2 cm djup), dressa och stödså denna. 3 b. Om du har ogräsi mattan så väntar du med verikalskärningen, stödsådd och dress och sprider i stället ut Stroller Plus+ T Kombi 3 kg på 100 kvm, i slutet maj när temperaturen ligger stadigt på minst 15 plusgrader. Samtidigt som Du gödslar så försvinner det ogräs som du har i gräsmattan. Behandlingen får inte ske för tidigt på säsongen utan tidigast sista dagarna i maj, då ogräset är i god tillväxt och medeltemperaturen ligger på minst 15 plusgrader. Man sprider ut dessa medel en varm sommardag när gräset är torrt och jorden fuktig. På natten bildas en dimma, av daggen, som stiger upp och går in i ogräset och på så vis kommer det åt även de svårutrotade ogräsen. Vissa ogräs som t.ex. Kirskål, ogräsgrästuvor får man behandla individuellt, antingen genom att gräva upp dem eller pensla på Bayer Keeper K eller Roundup.

 

 

 

» Juni

När ogräset dött , efter ca 3 veckor, så bör Du vertikalskära, (1-2 cm djup) , stödså med Weibulls Extra Green och på skuggiga partier med Skugga, dressa mattan med Rölunda, Hasselfors eller Weibulls gräsmattedress. 4. Om du inte har behandlat mattan mot ogräs med Stroller Plus+ T Kombi så kan du ge mattan en extra giva med Super Gramino 2 kg per 100 kvm, 3 kg per 100 kvm av Bayer Stroller PLUS Gräsgödsel eller Florovit Gräsgödning om du ser att den behöver det. Detta gör du i mitten av juni. Vid eventuell torka måste man vattna mattan. Se till att det blir en riktig ”rotblöta” (25-30 mm)

 

 

 

» Juli-Augusti

5. Sprid ut 3 kg Super Gramino per 100 kvm, Bayer Stroller PLUS Gräsgödsel eller Florovit Gräsgödning i slutet av juli. Vattna gräsmattan vid behov (25-30 mm.). Gräsmattan skall under växtsäsongen klippas 1-2 gånger i veckan. Tänk på att absolut inte klippa ner gräsets höjd mer än en tredjedel åt gången. En lämplig höjd är 30-40 mm med rotorklippare och 20-25 mm. med cyliderklippare. Använd alltid uppsamlare, även vid användning av rotorklippare. Varför är en cylindergräsklippare bäst? Jo, de fransade grässpetsarna efter en rotorklippare erbjuder goda angreppspunkter för uttorkning och sjukangrepp, grässtrån dör, gräsmattan blir brun och ogräset får fritt spelrum. Det skarpa klippet av en cylinder reducerar skadorna till ett minimum. Då en cylinderklippare skär mycket lågt tvingas gräset mot markytan. Därvid bildas en sund och tät matta som förhindrar ogrässpridning och sjukangrepp.