Efter mer än 45 års erfarenhet av skötsel av gräsmatta har jag kommit fram till nedanstående. Du får anpassa tidpunkten lite efter var du bor i Sverige. De produkter jag rekommenderar är sådana som jag själv har mångårig erfarenhet av och som jag vet ger ett bra resultat!

 

 

 

» Mars-April

Om du har mossa i gräsmattan bör du använda ett bekämpningsmedel t.ex. Weibulls Stoppar mossa eller Tergents MOSS NIX. Det går också bra att använda näringstillskottet Järnsulfat FerroGent (1-2 dl. i 10 liter vatten på 50 kvm). Använd alltid en spridarramp till vattenkannan. Kombigödsel som Stroller PLUS Mossa eller Florovit Mossa är också effektivt och en klar fördel är att du ger näring till gräsmattan samtidigt. Du kan också använda ett gödselmedel med hög järnhalt som Florovit Gräsgödning 4 % järn eller Tergents Grönare Gräs. OBS undvik stenplattor när du använder något av ovanstående medel eller gödsel, eftersom de kan bli missfärgade av järnsulfatet. Mossa på bl.a. stenplattor tar du bort med Tergents Tercol. Att du får mossa i din gräsmatta beror till 85 % på att gräsmattan inte har fått tillräckligt med näring. Därför är regelbunden gödsling viktig. Följ därför mina skötselråd. Ett gott råd är att aldrig använda mossrivare eftersom du då riskerar mer mossa påföljande år. I slutet av april eller början av maj sprider du ut 3 kg per 100 kvm med Weibulls Super Gramino , Bayer Stroller PLUS Gräsgödsel, eller Florovit Gräsgödning. Var ytterst försiktig med vårkrattningen! Även om mattan ser grå och död ut, så är det förnuftigt att vänta tills den blivit ordentligt grön innan man sätter i krattan. Vårstäda gärna, men absolut ingen hårdkrattning.

 

 

» Maj-Juni

2. I slutet av maj eller början av juni bör du vertikalskära, (1-2 cm djup), stödså med Weibulls Extra Green och på skuggiga partier med Weibulls Skugga. Dressa gräsmattan med Rölunda, Hasselfors eller Weibulls gräsmattedress. Att vertikalskära gräsmattanmattan är inte nödvändigt varje år men däremot är det viktigt att dressa och stödså för att bland annat hålla ogräset borta. I slutet av Juni bör du gödsla igen med 3 kg per 100 kvm. Vid eventuell torka måste man vattna. Se till att det blir en riktig ”rotblöta” (25-30 mm).

 


 

» Juli-Augusti

Sprid ut Super Gramino, Bayer Stroller PLUS Gräsgödsel eller Florovit Gräsgödning 3kg per 100 kvm i slutet av juli. Vattna gräsmattan vid behov (25-30 mm). Gräsmattan ska under växtsäsongen klippas 1-2 gånger i veckan. Tänk på att absolut inte klippa ner gräsets höjd mer än en tredjedel åt gången. En lämplig höjd är 30-40 mm med rotorklippare och 20-25 mm. med cyliderklippare. Använd alltid uppsamlare, även vid användning av rotorklippare. Varför är en cylindergräsklippare bäst? Jo, de fransade grässpetsarna efter en rotorklippare erbjuder goda angreppspunkter för uttorkning och sjukangrepp, grässtrån dör, gräsmattan blir brun och ogräset får fritt spelrum. Det skarpa klippet av en cylinder reducerar skadorna till ett minimum. Då en cylinderklippare skär mycket lågt tvingas gräset mot markytan. Därvid bildas en sund och tät matta som förhindrar ogrässpridning och sjukangrepp.