Många tror att när hösten kommer så behöver man inte längre bry sig om sin gräsmatta. Tvärtom! Efter mer än 40 års erfarenhet av gräsmatteskötsel så vet jag hur viktigt höstprogrammet är för en vacker och tät gräsmatta kommande år.

 

 

 

 

 

» September-Oktober

Viktigt att du sprider ut ett gödsel med hög kaliumhalt och låg eller inget kväve alls under hösten. Jag har använt Weibulls och Hasselfors Höstgödsel i många år med ett gott resultat, men sedan hösten 2010 har jag i stället använt Florovit Höstgödning. Detta gödsel har hög kaliumhalt, hög järnhalt och innehåller också svavel och låg kvävehalt på 4 %. Med hög halt av kalium, järn och svavel så ökar man motståndskraften mot sjukdomar och bidrar till bättre övervintring och en tidigare vårgrönska. Du kan sprida ut detta höstgödsel i september och i slutet av oktober. OBS! Risk för missfärgning på stenplattor. 

Vattna eller sprid ut näringstillskottet FerroGent järnsulfatet för att motverka mögelsvampsjukdomar och mossa i mattan. Om du vattnar ut FerroGent Järnsulfat så blandar du 2-3 dl av pulvret i 10 liter vatten, räcker till 50 kvm. Du vattnar ut detta med en spridarramp som du sätter på vattenkannan. Om du använder FerroGent Granulat så ska du sprida ut 2-3 kg per 100 kvm. Lämplig tid för behandling är i slutet av september och oktober. OBS! Se till att du inte vattnar eller sprider ut järnsulfatet på stenplattorna då dessa blir missfärgade.

 

 

 

» November

Om du tänker kalka din matta så skall du göra detta på senhösten och inte på våren. OBS! Ta gärna först ett jordprov, där du bl. a. kan se din mattas pH- och näringsvärde. Ett bra pHvärde för din gräsmatta är 6,0 – 7,0. Genom att ha rätt pH-värde, så får du full näringsupptag av gödningen som du använder. Hos www.eurofins.se får du hjälp med ditt jordprov . Om du ej tar prov och därför inte känner till pH-värdet så bör du kalka vartannat eller vart tredje år. Se informationen på kalksäcken. Men det är klokt att kosta på en analys så du vet framförallt pH-värdet.

 

 
 

 

Du bör höja klipphöjden de sista gångerna med ca 10 mm, använd uppsamlare. Observera att det är viktigt att du krattar ordentligt på hösten. Försök att ha mattan så städad som möjligt när vintern kommer. Många tror att det är på våren man skall ta stortag med krattan. Även om mattan ser grå och död ut på våren så bör man vänta tills den blir ordentligt grön innan krattan tas fram. Därför är höstkrattningen mycket viktig. Om du följer det här höstprogrammet, garanterar jag att du kommer att bli häpen över resultatet till våren och sommaren!
Lycka till!

 

Senaste uppdatering av texten: 2016-08-30