Eftersom Stroller PLUS T Kombi inte får säljas efter den 1 oktober 2017 och att det inte finns något nytt medel som tar bort ogräset utan att skada gräsmattan så gäller det att plocka bort ogräset för hand så fort det visar sig i gräsmattan. För att slippa ogräs och klöver i mattan så gäller det att få den tät, genom att dressa och stödså gräsmattan så inte ogräset får fäste. Tack vare att min gräsmatta är så tät har jag inte behövt använda ett bekämpningsmedel de senaste 45 åren. De få ogräs som kommer in plockar jag bort för hand (ca 5-10 st per säsong). Vitgröe är ett av det mest vanliga ogräsgräs på jorden och har en osedvanlig överlevnadsförmåga. Det är ettårigt och fröar av sig flera gånger under säsongen. Det räcker att man går över ett område med Vitgröe i, eller klipper med gräsklipparen så sprider man det vidare. Bra om man har uppsamlare på gräsklipparen. Problemet är att det ligger miljontals frö i marken som väntar på att gräsmattan ska bli lite glesare så de kan konkurrera och sprida sig. Så en tät och frisk matta ger mindre utrymme för Vitgröe! Vattna inte för mycket på en etablerad matta och med ”skvättvattning” så ökar bara Vitgröen. Bra med stödsådd och dress, eftersom vitgröet är ljusgroende och dressen gör att vitgröet som finns på marken inte gror. Själv får jag in vitgröe vissa år, men aldrig i stora mängder tack vare uppsamlaren och gräsmattans täthet. Få fler tips på VANLIGA FRÅGOR!


OgräsNIX Trippel effekt, ogräsättika

OgräsNIX Trippel Effekt är en utveckling av OgräsNIX Dubbel Effekt. OgräsNIX Trippel Effekt innehåller förutom ättika, vatten och en tillsats som sänker ytspänningen även en tredje tillsats, ett essentiellt näringsämne unikt för OgräsNIX Trippel Effekt. Detta näringsämne förstärker och förlänger ättikans verkan vilket gör att effekten ökar trots att halten ättika är lägre. Sammantaget gör det att ogräsättikan blir mer skonsamt mot miljö och användare samtidigt som den verkar kraftfullare mot ogräset.


BAYER – KEEPER SPRAY

Keeper Spray är en färdigblandad systemiskt verkande produkt, d v s bekämpar hela plantan inkl. rötterna. Keeper Spray verkar mot besvärliga ogräs som kirskål, björnloka, maskros m fl. Idealiskt på mindre områden med ogräs där plantorna står glest. Bryts ned i jorden. Sådd och plantering kan ske efter 14 dagar. Regnfast efter några timmar. OBS! Keeper spray bekämpar även gräsmattan.

BAYER KEEPER K – OGRÄSKONCENTRAT

Keeper K är em formulering för effektiv bekämpning av ogräs på större områden. Easy-Dose flaskan låter användaren dosera koncentratprodukter utan det vanliga spillet, kladdet och överdoseringen.

ROUNDUP – QUICK

Ett ogräsmedel med en smart systemverkan som innebär att medlet absorberas via ogräsets blad och transporteras vidare till tillväxtpunkterna. Det är endast ogräset och gräset som tar skada, eftersom Roundup förlorar effekten när det kommer i kontakt med jorden och bryts ned av olika mikroorganismer. Med andra ord maximeras Roundups verkan på ogräset, samtidigt som effekten på omgivningen minimeras.Ett ogräsmedel med en smart systemverkan som innebär att medlet absorberas via ogräsets blad och transporteras vidare till tillväxtpunkterna. Det är endast ogräset och gräset som tar skada, eftersom Roundup förlorar effekten när det kommer i kontakt med jorden och bryts ned av olika mikroorganismer. Med andra ord maximeras Roundups verkan på ogräset, samtidigt som effekten på omgivningen minimeras.