Stroller Plus+ T Kombi tar bort ogräs, samtidigt som den gödslar mattan. Det är viktigt att behandlingen inte sker för tidigt utan den skall ske tidigast i slutet av maj då ogräset är i god tillväxt och dygnsmedeltemperaturen ligger på minst 15 plusgrader. Man sprider ut detta medel en varm sommardag när gräset är torrt och jorden är fuktig. På natten bildas en dimma, av daggen, som stiger upp och går in i ogräsets blad och på så vis kommer det åt även de svårutrotade ogräsen. Vissa ogräs som t.ex. Kirskål, ogräsgrästuvor får man behandla individuellt, antingen genom att gräva upp dem eller pensla på Bayer Keeper K eller Roundup. Vitgröe är ett av det mest vanliga ogräsen på jorden och har en osedvanlig överlevnadsförmåga. Det är ettårigt och fröar av sig flera gånger under säsongen. Det räcker att man går över ett område med Vitgröe i, eller klipper med gräsklipparen så sprider man det vidare. Bra om man har uppsamlare på gräsklipparen. Problemet är att det ligger miljontals frö i marken och väntar på att gräsmattan skall bli lite glesare så de kan konkurrera och sprida sig. Så en tät och frisk matta ger mindre utrymme för Vitgröe! Vattna inte för mycket på en etablerad matta och med ”skvättvattning” så ökar bara Vitgröen. Bra med stödsådd och dress, eftersom vitgröet är ljusgroende och dressen gör att vitgröet som finns på marken inte gror. Själv får jag in vitgröe vissa år, men aldrig i stora mängder tack vare uppsamlaren och gräsmattans täthet. Få fler tips på VANLIGA FRÅGOR!

STROLLER PLUS+ T KOMBI

Mot ogräs i gräsmattor, med gräsgödsel. Stroller Plus+ T Kombi har de nya mikrokornen för en effektivare ogräsbekämpning och en jämnare fördelning över gräsmattan. De mindre kornen medför också en snabbare utgivning av näringsämnena. Bästa effekten uppnås när temperaturen är över 15 plusgrader och ogräset är i god tillväxt. Sprids ut med CENTRIFUGALSPRIDARE.


OgräsNIX Dubbel Effekt Plus, ogräsättika

En unik och patenterad ogräsättika för effektiv bekämpning av ogräs och annan oönskad vegetation på hårdgjorda ytor (grusplaner, stenplattor, betong, asfalt etc.). OgräsNIX DE Plus får sina unika egenskaper av två tillsatser som helt saknas i traditionell ogräsättika. Egenskaperna gör att ogräset bekämpas snabbare, med högre effekt och under längre tid trots att OgräsNIX DE Plus räcker till dubbelt så stor yta och har mindre miljöpåverkan. OgräsNIX DE Plus är biologiskt nedbrytbar och helt fri från glyfosater.


BAYER – KEEPER SPRAY

Keeper Spray är en färdigblandad systemiskt verkande produkt, d v s bekämpar hela plantan inkl. rötterna. Keeper Spray verkar mot besvärliga ogräs som kirskål, björnloka, maskros m fl. Idealiskt på mindre områden med ogräs där plantorna står glest. Bryts ned i jorden. Sådd och plantering kan ske efter 14 dagar. Regnfast efter några timmar. OBS! Keeper spray bekämpar även gräsmattan.

BAYER KEEPER K – OGRÄSKONCENTRAT

Keeper K är em formulering för effektiv bekämpning av ogräs på större områden. Easy-Dose flaskan låter användaren dosera koncentratprodukter utan det vanliga spillet, kladdet och överdoseringen.

ROUNDUP – QUICK

Ett ogräsmedel med en smart systemverkan som innebär att medlet absorberas via ogräsets blad och transporteras vidare till tillväxtpunkterna. Det är endast ogräset och gräset som tar skada, eftersom Roundup förlorar effekten när det kommer i kontakt med jorden och bryts ned av olika mikroorganismer. Med andra ord maximeras Roundups verkan på ogräset, samtidigt som effekten på omgivningen minimeras.Ett ogräsmedel med en smart systemverkan som innebär att medlet absorberas via ogräsets blad och transporteras vidare till tillväxtpunkterna. Det är endast ogräset och gräset som tar skada, eftersom Roundup förlorar effekten när det kommer i kontakt med jorden och bryts ned av olika mikroorganismer. Med andra ord maximeras Roundups verkan på ogräset, samtidigt som effekten på omgivningen minimeras.