Gräsprodukter – Gräsmattedress

Dessa produkter kan du hitta i välsorterade trädgårdsbutiker

 

  • Du förbättrar dränering och syreinnehåll i markytan.
  • Ger en jämnare yta och förbättrar klippresultatet.
  • Minskar risken för uttorkningsskador
  • Minskar filtbildning
  • Ökar skottbildningen och tillväxten
  • Minskar förekomst av speciellt ljusgroende ogräs
  • Får en snabbare etablering av gräset vid stödsådd

Dressen gör bäst nytta om den ligger nere på jordytan. Klipp därför gräset och räfsa noga bort allt löst (gräsklippet och den gamla ”gräsfilten” i botten). Sprid dressen och fördela den med en lövräfsa så att den sjunker ner mellan grässtråna. Nu kan du även stödså om det behövs. Det bästa är om du vertikalskär mattan före dressingen och stödsådden. Om det finns stora ojämnheter är det oftast bäst att dressa flera gånger och låta gräset växa till sig lite före nästa dressning. Jag rekommenderar Rölunda, Hasselfors och Weibulls gräsmattedress Proffs. Lågprisdressen är inget som jag tycker man skall dressa med.Få fler tips på VANLIGA FRÅGOR!

HASSELFORS DRESSJORD
Dressjord använder du till toppdressing av gräsmattan.  Jorden stimulerar gräset så att det blir tätt och grönt genom att tillföra både mull och näring.

WEIBULLS GRÄSMATTEDRESS
Mjukar upp hårda gräsmattor. Hjälper sandiga jordar  att hålla fukten. Innehåller både sand och mull, vilket gräset behöver för tät skottbildning. Lagom gödslad för stödsådd i kala fläckar.

RÖLUNDA NATUR TOPPDRESS
Dressjorden är sammansatt av välsorterad torv och hela 15% fin sand. Toppdressning stimulerar skott- och rotutveckling vilket gör gräsmattan tåligare mot slitage och torka. Toppdressen är även lämplig för smärre lagningar vid tex utvintrat gräs. Vid utfyllning av större svackor bör en tyngre jord med mer lera användas.

RÖLUNDA LANTLIV TOPPDRESS
Lantliv toppdress är sammansatt av finsorterad torv och  fin sand. Dressen är mineralgödslad. Toppdressning  gör gräsmattan tåligare mot slitage och torka. Toppdressen är även lämplig för smärre lagningar vid tex utvintrat gräs. Vid utfyllning av större svackor bör en tyngre jord med mer lera användas.

ÄNGLAMARK TOPPDRESS
Toppdressen är en blandning av torv ,fin sand och naturgödsel. När man toppdressat får man en gräsmatta som tål både slitage och torka. Man kan också göra mindre lagningar vid tex utvintrat gräs. Vid utjämning av större gropar ska man använda en tyngre jord med mer lera.

Samtliga av Rölundas ovanstående dressprodukter är nu ännu bättre tack vare att dom dubbelsorterar dressen. Först på normalsåll och sedan på ett 10 mm nätsåll för att få en skräpfri vara. Den nya dressen har utvecklats tillsammans med mig.