Gräsprodukter – Gräsgödsel

Dessa produkter kan du hitta i välsorterade trädgårdsbutiker

Det finns hur mycket som helst på marknaden och det avgör hur ofta du skall gödsla din matta.Som du säkert läst så rekommenderar jag i första hand Weibulls Super Gramino, som jag anser, är marknadens bästa långtidsverkande specialgödsel för gräsmattor. Normalt räcker det att du gödslar 2-3 gånger per säsong med 3 kg per 100 kvm.Stroller Plus Gräsgödsel och Florvits Gräsgödning 4% järn, är ett fullgödsel för gräs som jag också kan rekommenderar. Använder du någon av dessa bör du gödsla 3-4 gånger per säsong med 3 kg per 100 kvm. Dessa gödsel ger en viss turboeffekt enligt erfarenhet, men med ett bra resultat. Få fler tips på VANLIGA FRÅGOR!

 

WEIBULLS SUPER GRAMINO


För dig som bara vill gödsla två gånger per säsong! Med långtidsverkande Super Gramino räcker det om du gödslar gräsmattan två gånger per säsong i stället för fyra gånger som krävs med ett vanligt fullgödselmedel (NPK och liknande) Super Gramino innerhåller tre olika former av kväve som ger snabb och långvarig verkan, ger också ett bättre resultat genom att mattan blir tätare, grönare och mer lättskött. Super Graminos pris vägs upp av arbetsbesparing och minskad gödsling. Har själv använt Super Gramino sedan början av 70-talet och jag anser att inget gödselmedel kan mäta sig med detta.

Sprids ut med CENTRIFUGALSPRIDARE.

STROLLER PLUS+ GRÄSGÖDSEL

Efter vinterns vila krävs rejält med näring för att gräset ska etablera sig. Stroller Plus+ Gräsgödsel är en gräsgödsel med långtidsverkan. En välbalanserad blandning innehållande både järn och magnesium som ger gräsmattan vad den behöver för att växa sig tät och frodigt grön.

Sprids ut med CENTRIFUGALSPRIDARE.

 

FLOROVIT – MASTER LAWN GRÄSGÖDNING 4% JÄRN

Lämplig på våren
Intensivt växande gräs, som klipps många gånger under året, absorberar stora mängder av näringsrika beståndsdelar från jorden. För att erhålla en tät och grönskande gräsmatta  är det en nödvändighet att gödsla gräsmattan regelbundet från tidig vår till höst. Florovit Gräsgödning med hög järnhalt är komponerad för att ge all näring gräset behöver, speciellt för dekorativa och representativa gräsmattor. Sammansättningen av mineralerna i Florovits Gräsgödning är noga utvalda för att stimulera tillväxten av gräset samt att förbättra dess kondition. Florovit Gräsgödning ger din gräsmatta en intensiv grönska. En hög halt av kväve i gödningen ökar tillväxttakten av gräset och din gräsmatta blir tät och stark.

Sprids ut med CENTRIFUGALSPRIDARE.

Shopicon Köp direkt via horto.se

 

TERGENTS – GRÖNARE GRÄS
Lämplig på våren och sensommaren
• Tränger ut mossan.
• Ger grönare och friskare gräs.
• Ger tåliga strån
• Bättre övervintringsegenskaper.

Sprids ut med SPRIDARRAMP


FerroGent –  Näringstillskott (järn & svavel) med flera goda egenskaper

Lämplig på våren och hösten (även senhöst)
• Fririnnande och klumpar sig inte, kan användas torrt (gärna uppblandat med sand för jämnare spridning) eller löst i vatten
• Löses lätt upp i ljummet vatten (men även i kallt) skall inte förvaras upplöst, bryts då snabbt ner
• Ger en snabb och effektiv giva av för växter lättupptagligt järn och svavel
• Stimulerar gräset genom ökad klorofyllbildning (gräset blir grönare)
• Ökar gräsets övervintringsförmåga, skyddar mot vinterangrepp och minskar slitagekänsligheten
• Hjälper till att tränga ut mossa och min erfarenhet är att det är mycket effektivt
• Drygt och ekonomiskt

Sprids ut med SPRIDARRAMP


FerroGent Granulat – Järntillskott för odlingar och grönytor

Lämplig på våren och hösten (även senhöst)
• Järnsulfat i granulerad form som inte skall lösas upp i vatten
• Enkel att sprida ut
• Stärker gräset och gör det mer motståndskraftigt mot sjukdomar
• Ger snabbt gräset en mörkgrön färg
• Uppmuntrar gräsarter med finare grässtrån
• Förebygger och korrigerar järnbrist

Sprids ut med CENTRIFUGALSPRIDARE

FLOROVIT Gräsgödning Höst med hög järnhalt (6%)
Florovit Gräsgödning Höst med hög järnhalt är komponerad för att ge gräset den näring det behöver under hösten och vintern, speciellt för dekorativa och representativa gräsmattor. Gödning med en låg halt av kväve ges på hösten för att gräset skall växa saktare, men det förlänger även gräsets växtlighet och gör så att din gräsmatta behåller sin intensiva grönska långt fram på hösten. Sammansättningen av mineralerna i Florovits Gräsgödning Höst är noga utvalda för att stimulera tillväxten av gräset samt att förbättra dess kondition. Då  denna gödning innehåller 28% svavel, 22% kalium och 6% järn så ökar man motståndskraften mot sjukdomar och bidrar till en bättre övervintring. Ger en fantastisk grönskande gräsmatta. För att gräset skall ta upp all näring på hösten så måste någon form av kväve tillsättas, denna gödning innehåller 4,5% kväve.

Sprids ut med CENTRIFUGALSPRIDARE.

Shopicon Köp direkt via horto.se

 

WEIBULLS Höstgödsel
Stärker växternas vinterhärdighet och ger tidig vårgrönska. Ökar motståndskraften mot utvintringssjukdomar i gräsmattan.

Sprids ut med CENTRIFUGALSPRIDARE.

HASSELFORS SPECIALGÖDSEL PK


Denna specialgödsel innehåller främst två växtnäringsämnen, fosfor och kalium, och används för att öka härdigheten samt ge högre kvalitet på gräsmattan, växter och skörd. Den innehåller inte kväve och kan spridas under hela växtsäsongen från vår till höst. Det går utmärkt att kombinera med andra gödselmedel.
På hösten stärker specialgödseln växterna så att de får ökad härdighet inför vintern. Gödseln främjar avmogning och invintring hos gräsmattan, perenner, buskar och träd.  Dessutom gynnas rottillväxt och bildningen av nästa säsongs blomknoppar. Skörden av både köksväxter och frukt blir lagringståligare och kan få bättre smak.

Sprids ut med CENTRIFUGALSPRIDARE.


WEIBULLS – KORNAD EFFEKTKALK


Dolomitkalk är ett jordförbättringsmedel som ger ett nytt liv till trött jord. En ren naturprodukt med högt magnesiuminnehåll (12 %). Lätt att sprida.

Sprids ut med spridarvagn eller för hand.

RÖLUNDA TRÄDGÅRDSKALK

Dammfri, svensk finkrossad kalk med magnesium.
Användning: För kalkning av hela trädgården. Går att sprida med spridarvagn.
Storlek: 11 kg.

Sprids ut med spridarvagn eller för hand.

HASSELFORS TRÄDGÅRDSKALK

Trädgårdskalk liknar strösocker och är lätt att sprida. Kalken motverkar försurning, höjer jordens pH-värde och tillför spårämnen. Gödsel blir mer tillgänglig medan tungmetaller blir svårare för växterna att ta upp. Särskilt lerjordar blir luckrare, lättare att bruka och bättre för rötterna att växa i. Finkornig kalk ger en långvarig påverkan vilket är skonsamt för växter, maskar och markliv.

Sprids ut med spridarvagn eller för hand.

Det finns numera organiska gödsel för gräsmattor, de som jag känner till är:

 


Weibulls Gräsmattegödsel

• Organiskt NPK gödsel för din gräsmatta
• KRAV godkänd och godkänd för ekologisk odling. Rik på kväve (N).
• 100% naturliga råvaror.
• Miljövänligt och effektivt alternativ för din gräsmatta. För en stark tillväxt och ett friskare grönare gräs. Ger en tät gräsmatta som håller mossa och ogräs borta.
• För bästa resultat, gödsla minst 3 ggr per säsong, april- september.


HASSELFORS – Naturgödsel för gräsmattan

Naturgödsel för gräsmattan är en långtidsverkande gödsel som gör att gräsmattan blir tätvuxen och får en kraftigt grön färg. Gräset tåligare mot slitage, torka och vinterskador.

• En kväverik långtidsverkande naturgödsel som gynnar skottbildning och tillväxt hos gräs
• Baserad på organiska biprodukter från livsmedelsindustrin
• Krossad pellets som är lätt att sprida
• KRAV-märkt

NATRIA GRÄSGÖDSEL

Natria gräsgödsel är ett 100% Ekologiskt KRAV märkt NPK gödsel med mikronäring som stimulerar jordens mikroliv och stärker gräsets rötter.

Så här fungerar Natria.
1. Natria tas upp av jordens mikroorganismer och förbättrar jordens kvalitet och näringshalt.
2. Rätterna tar upp näringen via jorden, exakt i den mängd som växten vill ha för att må bra.
3. All näring från Natria tas upp av jord och växter. Inget onödigt överskott/spill går ner i grundvattnet eller orsakar annan negativmiljöpåverkan.
4. Med Natria finns ingen risk för övergödsling. Alla näringsämnena tas naturligt upp av jord och växter.
5. Natria är ofarlig vid kropps- och hud kontakt, både för barn och husdjur.

GrönTrädgård Eco

GrönTrädgård Eco är ett kravgodkänt organiskt baserat allroundgödsel som passar utmärkt på sommaren och hösten. Det kan användas för gräsmatta, rabatter, odlingar, häckar, buskar m.m. GrönTrädgård Eco har NPK 9-3-4 och den organiska basen gör att gödslet har en långtidsverkande effekt då näringen utsöndras långsamt. Till skillnad från konstgödsel innehåller GrönTrädgård Eco värdefulla mikronäringsämnen.