Vi börjar närma oss gräsmattesäsongen och det är bra om du redan nu förbereder dig. När snön försvunnit så var observant på att du inte har några isfläckar på gräsmattan.
Lägg i så fall på ex. gräsmattedress, Hasselfors Is-strö & dräneringskross eller Tergents halkNIX så smälter isen snabbare och du slipper brännskador på mattan.