Mineralgödsel – en miljöbov?

I boken Gräsmattan – så lyckas du! (Semic 2015) förordar författaren Olle Berg mineralgödsel – något som bemötts med kritik av trädgårdsprofiler i media. De har istället rekommenderat hönsgödsel som ett mer miljövänligt alternativ för gödning av gräsmattan.

Användandet av mineralgödsel är omdebatterat och åsikterna bland både forskare och trädgårdsprofiler går isär. Dock finns ingen forskning som bevisar att rätt doserad mineralgödsel skulle leda till en större urlakning av jorden eller övergödning av våra sjöar och hav jämfört med naturgödsel.

Bokförlaget Semic har pratat med olika experter på området som alla dessutom starkt avråder från användandet av höns- och kogödsel på gräsmattan.

Holger Kirchmann är professor i växtnäringslära och medförfattare till boken Den ekologiska drömmen: myter och sanningar om ekologisk odling.

– Det är bedrövligt att mineralgödsel, som innehåller samma ämnen somolika naturgödsel har fått ett så dåligt rykte. Tänk om man tänkte så om all medicin. Att bara det som är naturligt utan framställda ämnen skulle vara bra, säger Holger Kirchmann.

Även Sofia Delin, forskare på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, inom framför allt frågor kring gödsling med restprodukter, stallgödsel samt optimerad gödsling för minskad utlakning håller med om att naturgödsel är olämpligt på gräsmattan. Hönsgödsel ska bara användas grönsakslandet eller på åkern hävdar hon. På gräsmattan finns risk för stora förluster av näringsämnen och dessutom gör lukten det mindre trevligt att vistas i, vilket man ju vill göra på sin gräsmatta. Sofia Delin bedömer även miljörisken som mycket liten när man använder rätt doserad mineralgödsel vid rätt tidpunkt på året.

– Att slänga ut hönsgödsel på en gräsyta där barn och djur sedan ska leka är helt befängt. Gödseln måste myllas ner för att kunna verka riskfritt. Myllar du inte ner naturgödseln går en stor andel näringsämnen förlorade och du måste överdosera. Övergödning är för övrigt en stor miljöbov vare sig det gäller mineral- eller naturgödsel. Fördelen med mineralgödsel är att den är mycket lättare att dosera och kontrollera för att undvika just överdosering. Naturgödsel däremot kräver alltid en viss överdosering för att säkerhetsställa näringsangivningen. Följer man mängdangivelserna på produkterna som Olle Berg rekommenderar så är riskerna för övergödning obefintliga, säger Karl-Herman Håkansson, gräsexpert och före detta grönytekonsulent på Svalöv/Weibulls.

Gräsmattan – så lyckas du är en praktisk handbok och handlar om Olle Bergs över 40-åriga erfarenhet av gräsmatteskötsel, produkterna han rekommenderar i boken har han själv använt under många år och vet fungerar.

– Den långtidsverkande gödsel jag rekommenderar i första hand har jag använt sedan 1971 och fördelen med den är att det räcker att gödsla två gånger per säsong mot cirka fyra gånger mot vanlig gödsel. Det gör den både miljövänligare och mer kostnadseffektiv. Jag vet att den fungerar och hela boken bygger på mina erfarenheter och hur jag har gjort för att få en grön, tät och ogräsfri matta. Numera finns det organisk gödsel på marknaden, till exempel Bayer Gardens Natria gräsgödsel, Tergents KRAV- godkända NPK Grön trädgård eco eller Weibulls Chrysan pellets för gräs, som säkert kan fungera bra, dock har jag ingen flerårig erfarenhet av dem och kan därför inte rekommendera dem. Men jag avråder starkt från användning av ko- och hönsgödsel på gräsmattan, säger Olle Berg.