Jordtermometer

Skaffa dig en jordtermometer så du kan mäta jordtemperaturen så du vet när du kan börja gödsla och så. Marktemperaturen bör då ligga på 7-10 plusgrader. Du hittar den på bland annat horto.se