HostprogrammetNu börjar det bli aktuellt för höstprogrammet. Lägg på Florovit Höstgödning 3 kg per 100 kvm. nu i september, du kan även lägga på ytterligare en giva i slutet av oktober om du tycker du har tid och råd. Det är bra om du också vattnar eller sprider ut FerroGent järnsulfat ett par gånger i höst. som då förebygger svamp och mögelsjukdomar. Om ditt pH-värde ligger under 6,0 skall du kalka mattan så sent som möjligt i höst. Ta ett jordprov så du vet ditt pH-värde. Gå in på www.eurofins.se så kan du läsa hur det går till. Se filmen om höstprogrammet!